enbg

Услуги

Можем да предложим…

изненадващо голямо разнообразие от екологични рекламни решения за всеки бизнес.

Материалите са различни – хартия, пластмаса, кожа, метал и други, но обединени от общи характеристики – рециклирани, рециклируеми, биоразградими и произведени при условия, щадящи здравето.