Часът на Земята

23 март, 20,30 часа. Загасете елетрическото осветление и бъдете част от това!

https://www.earthhour.org/celebrate-earth-hour

Scroll to Top