enbg

екологични новини

Часът на Земята

23 март, 20,30 часа. Загасете елетрическото осветление и бъдете част от това!

https://www.earthhour.org/celebrate-earth-hour